Plovi barka…

 

 

 

 

Pri kraju kruga kvartom,

na uglu ulice,

sjedam na zidić

da mrvu otpočinem.

 

S druge strane,

prema meni ide starac

sa rolatorom.

Kao kroz tešku vodu:

sporo, noga za nogom.

 

Jednom mi je –

i to na mome jeziku! –

otpjevao par kitica one:

“Plovi barka, duboko je more…”

Nekada član hora, mješovitog,

pjevali i pjesme sa juga.

Jednom čak,

u sjaju sunca,

nastupli i u mjestu čudnog,

lijepog imena: Spalato!

 

Od tada se uvijek tako pozdravljamo: plovi barka…

 

Mimoiđe me,

s mukom pozdravi,

i škrto nasmješi.

 

Plovi, stara barko.

plutaj dok god možeš.

 

Duboko je,

i hladno,

pod nama more.