Goran Sarić

Goran Sarić je rođen u 29.07.1959. godine u Konjicu, gdje je i živio do marta 1994. godine. Profesor je maternjeg jezika i književnosti.

Osnovnu i srednju školu završio u rodnom Konjicu, a na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za istoriju jugoslovenskih književnosti i sh-hs jezik je diplomirao 1983. godine. Do 1994. godine je radio u Srednjoj školi Konjic, a od 1999. godine je zaposlen u Univerzitetskoj biblioteci Radboud Universiteit Nijmegen u Holandiji.

Piše i objavljuje kolumne na sajtovima Monet.ba, Vijesti.nl, Tacno.net, E-novine i drugim. S holandskog jezika preveo petnaestak knjiga proze, kao i izbor priča holandskih pisaca mlađe generacije. Poeziju, prozu i književnu kritiku objavljivao je u brojnim listovima i časopisima na prostoru bivše Jugoslavije.

Uvršten je u nekoliko izbora/panorame BiH poezije. Objavljivanje zbirke poezije Tango aquarino, 2007. godine podržano od strane Fondacije za izdavaštvo Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan je od autora zbirke priča u kojoj su sadržane 52 pripovjetke, 27. autora iz bh. dijaspore koja je 2010. godine objavljena pod nazivom Priče. Zastupljen u dvojezičnoj ( na danskom i b/s/h jeziku) antologiji savremene bosanskohercegovačke poezije, objavljenoj u Kopenhagenu 2018. godine. Živi i radi u Holandiji.