Goranu S.

 

 

Njegova generacija je rasuta

Po svijetu i umire

 

Sve je samlji

I godine mjeri

Smrtima prijatelja

 

Pobijedio je rak

U kojem su mu

Odsjekli nogu

I sad, kaže, klipše

Na elegantnoj protezi

 

Vrijeme ubija

Prevodeći i pišući

 

Još samo to mu je cijelo

Nakon rata

 

Družim se s mrtvima, kaže,

Jer oni najbolje šute

 

Pomažu mi da

Preživim buku svijeta

Koja te razjeda

Kao crvi polusrušeno stablo