Od svih „manjkavih“ ljudi, najteže podnosim šoviniste i beskičmenjake

List DANAS. Beograd, juli 2022   LJUDI, SEĆANJA ...                       [...]