BAJKA ZA DJECU I ODRASLE

 

(Mali Johannes, Frederik van Eeden,
Krug knjiga, Zagreb, 2020. S holandskog preveo Goran Sarić)

 

    BEST BOOK MALI JOHANES, recenzija pdf

 

lsprva se čita kao bajka, da bi postala odiseja o čovjeku kao o Štetnoj živini

lako je knjiga napisana t885. godine, kad su se tek počele nazirati konture čovjekova

izrabljivanja prirode, nizozemski pisac Frederikvan Eeden ne libi se kritizirati

ćovjeka, nazivajući ga ljutitim i nespretnim bićem, koje gazi sve pred sobom.

 

Piše: Ružica Aščić

 

“MaIi Iohannes” isprva se čita kao bajka, da bi kasnije postala pustolovna odiseja dječaka koji upoznaje biljni i životinjski svijet, no i tegobe življenja. Iako je knjiga napisana 1885. godine, kad su se tek počele nazirati konture čovjekova izrabljivanja prirode, nizozemski pisac Frederik van Eeden ne libi se kritizirati čovjeka, nazivaju6i ga ljutitim i nespretnim bićem, koje gazi sve pred sobom. Na drugom, pak, mjestu govori o čovjeku kao o štetnoj i beskorisnoj živini, koja uništava sve što je lijepo i divno, koja siječe stabla i na njihovim mjestima gradi nezgrapne, četvrtaste kuće. Priča o dječaku Johannesu, kojemu svijet objašnjava vilenjak Ladoležić, koji ga povede na fantastično putovanje, obiluje simbolikom i alegorijama. Primjerice, dječak dolazi na slavlje u zečiju rupu, gdje susreće krijesnicu, crčka, šišmiša, puža, krticu, štakora i tako dalje, no zec posebice simbolizira strah dječaka pred odrastanjem. Potom se dječak zaljubljuje u djevojčicu Robinettu, koja mu pomaže tražiti knjigu koja će mu dati odgovore na pitanja koja ga zanimaju.

Ovo je priča o fazama ljudskog života, o odrastanju i preprekama s kojima se osoba suočava na tom putu te o pokušaju shvadanja vlastitog identiteta. S obzirom na to da je knjiga pisana u nekom drugom vremenu, obiluje prirodnim opisima i interakcijama s raznim bićima, te suvremenom čitatelju na trenutke može biti zahtjevna.

 

(Best book, oktobar 2020)