Ne moraš ići daleko

– na odmor, plažu, planinu –                                                                                                                       da

da svjedok si čudu.

Ona se dešavaju tu,

svuda oko nas.

 

Jutros, u šetnji,

recimo,

nisi na ulici

– a pun ih pločnik! –

zgazio nijednog puža.

 

Onako tusti i smeđi,

zbunjeni bez tereta

na skliskim leđima,

rđavi duguljasti novčići,

pletu ti se pod nogama.

 

Ni njihov

srebrnkast trag,

pun jutarnje rose,

nijednom im

nisi ugazio!

 

A pri povratku,

na prvome,

mlakom suncu,

u vrtu ti nikao cvijet!

Holandski božur,

u boji prijetećeg

ljubičastog neba.

 

I šta da tražiš više,

od tog čuda,

od života?

 

 

Goran Sarić